Πάτρα: Μάης και δύο χρόνια χωρίς την γιορτή των λουλουδιών στα Ψηλαλώνια