Πάτρα - Αγωνιζόμενοι Πολίτες: Επιστολή προς τους βουλευτές νομού Αχαΐας