Πάτρα - 800 ευρώ στον κουμπαρά του Συλλόγου "Φλόγα"