Πάσχα στο χωριό: Η απάντηση Μαγιορκίνη για τις μετακινήσεις