Παρουσίαση υποψηφίων της ΑΡ.ΣΥ Ανατροπή στη Δ. Μακεδονίας στην Π.Ε Κοζάνης