Παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Γιάννη Σπιλάνη – Οι υποψηφιότητες