Παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος του Δήμου Πολυγύρου