Παρουσίαση ευρημάτων αρχαιολογικής έρευνας στο Παλαιόκαστρο Τερπνής