Παρουσία κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης η έναρξη του Balkan Energy Forum στην Κοζάνη