Παρέμβαση στο ΤΕΕ από φοιτητές του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.