Παρεμβάσεις στον προαύλιο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Λ.Ν.Ε στον Κάραβο από την Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας - Rescue Team 312