Παράταση στην προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Θερμαϊκού