Παραψυχολόγος Krzysztof Jackowski: ο πόλεμος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, μετά από κτύπημα σε κτίριο.