Παραιτήθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο Δ. Μακεδονίας η Αγνή Κανδύλη