Παρά λίγο Πυρηνικό Ατύχημα στον Ατλαντικό-Βρετανικό υποβρύχιο σχεδόν βυθίστηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος