Παππάς: Θα ενδυναμώσουμε την θέση μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος