Παπαθανάσης: Στόχος των επενδυτικών εργαλείων η μείωση της ανεργίας