Πανθρακικό κάλεσμα – «Όχι στον εποικισμό» - Ανθρώπινη αλυσίδα θα δημιουργηθεί την Κυριακή 24/11 στο Τελωνείο των Κήπων - Σχόλιο