Πάνω από 1,62 δισ. οι καθημερινοί χρήστες του Facebook