Πανεπιστήμια: Λιγότεροι εισακτέοι στα κεντρικά ΑΕΙ