ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ