Παν. Μερτύρης: Η Ανάσταση του Κυρίου, να μας επαναφέρει στη χαρά της ζωής