Παλαιόχουνη: 40.000 τόνοι σκουπίδια παραπάνω από το προβλεπόμενο