Παίρνουν πίσω την αλλαγή ονομασίας σταθμών του μετρό - Τι προέκυψε