Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Ξεκίνησε η καταγραφή της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta