«Ουρανός Κατακόκκινος: Χρόνος Πριν, Χρόνος Μετά», της Ελένης Παργινού στην Κέρκυρα