«Όταν βλέπεις να επιτίθενται σε κάποιον, γιατί κοιτάς από την άλλη;»