Όταν θες κάτι να το ζητάς, μην περιμένεις να το μαντέψει ο άλλος...