Όταν ο Δήμος με τα «έργα του» καταστρέφει τις περιουσίες των δημοτών