Όταν η φιλοσοφία του υπουργού συναντά την ψυχολογία του στελέχους.