Όσοι έχουν αυτό το χρώμα ματιών - αντέχουν περισσότερο στον πόνο!