ΩΣ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ