Ομιλία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που εκφωνήθηκε στην Ι. Νέα Μονή Χίου από τον κήρυκα θείου λόγου κ. Κωνσταντίνο Βούκουνα, λυκειάρχη.