ΟΛΠ: Στάση εργασίας ενάντια στα σχέδια για εκχώρηση εργασιών σε εργολάβους