Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα λιμάνια Ντιπιου και Παμφιλων