Όλα για πούλημα.. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε οικονομική και στρατιωτική αποικία ξένων κέντρων