Ο.ΚΕ.Σ.Α. 1999:10ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ! Επικαιροποιείται ως ιδιαίτερος Σταθμός και για το Συνολικό Κίνημα! Ακολούθησαν 13 χρόνια σκοταδισμού-καταστροφής. Και, "197 χιλιάδες ευρώ..!"