Οι υποψήφιοι με το «Κοινό Τηνίων» γράφουν - Βιδάλης Ιωάννης του Ιωσήφ