Οι Βοθροεπιστήμονες και τα Σκατά στην υπηρεσία του Σκατέ-ολέ ΜΠΡΑΒΟΚΟΥΛΙ και του Κοροϊδοϊού