Οι vegetarians και οι pescetarians έχουν μικρότερες πιθανότητες για μέτρια ή βαριά λοίμωξη Covid-19