Οι τοποθετήσεις των βουλευτών της ΠΕ Κοζάνης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά το κλείσιμο της γέφυρας Σερβίων (βίντεο και φωτογραφίες)