“Οι τόποι λατρείας των Ορθοδόξων στην Ελλάδα έχουν συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση της πανδημίας”