ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ 'Η/ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ.