Οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά δεν θέλουν να ξέρουν το μέλλον τους