Οι πανδημίες ως μοχλοί ριζικών ιστορικών ανατροπών! Του Γ. Παπασίμου