Οι μέλισσες μειώθηκαν 16% παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια.