Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μετατοπίζονται και τα GPS «τρελαίνονται»