Οι κρεοπώλες Αδελφοί Μπίκα (Βεροια), σημερινοί μεγάλοι χορηγοί της ομάδας μας, οι νέοι ιδιοκτήτες της Ξάνθης!

Προέλευση