Οι κάτοικοι του Ναυπλίου εγκαταλειπουν την πόλη, 1540