Οι Γυναίκες έχουν συχνότερα αυξημένη επιθυμία για επαφές αλλά δεν παίρνουν πρωτοβουλία